מבנה ודרכי פעולה


team2u Consultants הוקמה בישראל, בשנות ה- 90 על ידי צוות משולב של אנשי הייטק, כלכלנים ויועצים, אשר בעזרת מתודולוגיות עבודה חדישות ופתרונות יצירתיים סייעו לארגונים לייעל את הליכי העבודה שלהם ולשפר את מטרותיהם העסקיות.  הצלחת הקונספט העסקי של החברה מינף את פעילות החברה לאירופה. חיפוש אחר שוק פוטנציאלי, בתולי וייחודי הוביל את החברה לפתיחת הסניף בדרום מזרח אסיה  ולעבודה באיזור כולו.

החברה כוללת מגוון מחלקות מקצועיות, ביניהן מחלקת ההדרכה שעוסקת בין היתר בסקרים ארגוניים, בניהול ופיתוח הדרכה, מחלקת ייעוץ הארגוני ואסטרטגי, שמטפלת בין היתר בפיתוח מנהלים, Talent Management (ניהול כישרונות), שינויים ארגוני ותקשורת פנים ארגונית, מחלקת הטכנולוגיה ומחלקת הפיתוח העסקי. בנוסף ניתן למצוא בכל אחד מהסניפים (ישראל ודרום מזרח אסיה) מחלקות ייחודיות לשוק העבודה המקומי והפריפריאלי.

המבנה הארגוני של team2u Consultants הוא בצורת פירמידה הפוכה, בה דרגי הניהול תומכים בעובדים המשרתים את הלקוחות. בבסיס הפירמידה (החלק הצר והתחתון ביותר) נמצא מנכ"ל החברה שתפקידו לאפשר לגורמים מעליו לבצע את מלאכתם להסיר מכשולים וחסמים. בבסיסה העליון של הפירמידה נמצאים הלקוחות. הפירמידה מתאפיינת בתקשורת דו כיוונית באמצעותה זוכה הלקוח לקבלת מענה מקצועי ולעבודה ישירה וצמודה עם כל הדרגים בחברה.

צוות פרויקטאלי, פרילנס המשולב במשימות מהווה חלק בלתי נפרד מצוות העבודה ומאפשר גמישות ואדפטיביות לצרכי הלקוח (שילוב יתרון היציבות הקיים בחברה גדולה והגמישות הקיימת בחברות הקטנות).

 

מתודולוגית העבודה מבוססת על היכרות אישית ומקצועית של כל אחד מהלקוחות. בתחילתו של התהליך צוות team2u Consultants יחבור ללקוח ויבצע אבחון (זיהוי הצורך הארגוני, עסקי) ללקוח הכולל סקירה של הקיים והמבוצע בארגון: צורת עבודה, נקודות חוזק וחולשה, מול הערכה ספקולטיבית של מה הארגון צריך (הערכת הפער בין הרצוי למצוי).  בשלב הגדרת הקונספט והתאמת הפתרון – ירכיב הצוות הייעוץ תוכנת פתרון ספציפית לארגון (tailor made ), התואמת את תרבותו הארגונית וצרכיו העסקיים תוך השוואה למתחרים הקיימים בשוק. התוכנית תהיה מבוססת על מודלים ושיטות ניתוח תוצר עבודתה של מחלקת ההדרכה בחברה. בשלב האינטגרטיבי נתפרת תוכנת יעודית, לאחר קבלת הערות מהלקוח. התוכנית משלבת בדרך כלל מסלולי פיתוח ולמידה, מגדירה יעדים ומטרות, לוחות זמנים עלויות ועוד.  שלב הערכה ומדידה הוא השלב האחרון בו יבחנו התוצרים ותעשה הערכת מצב מחודשת.

בין מוצרי המדף (shelf Product ) שמציעה החברה ניתן למצוא: מתודולוגיות עבודה כגון- six sigma  סקרי שוק, הערכות היתכנות, תוכנת לניהול סיכונים, גיבוש אסטרטגיה עסקית, מצוינות בתפעול, מערכים לשיפור המכירות והשירות, לייעול שרשרת האספקה ועוד. כמו גם פתרונות חכמים המשלבים מערכת עסקית יעוץ ותוכנה.

ליווי בהקמת אופרציות חדשות ומיזוגים וסדנאות מקצועיות (Executive style coaching, אמנות לחימה לעסקים, ספורט אתגרי,  מכירות, נדל"ן, אומנות וויטראז'ים (לארגונים הם שירותים נוספים שניתן למצוא ב_ team2u Consultants. הסדנאות לקוחות מעולמות עסקיים שונים, מתמקדות בשיפור הישגים מקצועיים ואישיים בשאיפה לייצר סביבת עבודה נעימה, תרבות אירגונית פרודוקטיבית ולהגדיל רווחים.

 

כתבות להרחבה:

 

מבנה ארגוני – הפירמידה ההפוכה:  http://www.gosst.co.il/organizational development/organization-structure

6 unexpected ways Six Sigma can benefit your company- http://www.processexcellencenetwork.com/lean-six-sigma-business-transformation/articles/6-ways-six-sigma-can-benefit-your-company/